CURE- לאשפרת רצפות

קיור הנו חומר מוכן לשימוש לאשפרת בטון, ללא תרכובות אורגניות נדיפות – VOC ZERO ואינו משאיר עקבות. זהו נוזל שקוף על בסיס מים, הניתן להתזה, המציע ביצועי ייבוש והקשחה מוגברים, ללא השארת עקבות. קיור נטול כל ריח לוואי ואידיאלי לשימוש באזורים לא מאווררים בהם מוצרי אשפרה והקשחה חיוניים להשגת ייבוש והקשחה נאותה, כגון בעת בנייה מחדש במתחמים קיימים, בנייה במנהרות או בארובות.

לטיקריט
מיכל 1 גלון (3.8 ל' )
מיכל 5 גלון (18.9 ל')
חבית 55 גלון (208.2 ל')
שקוף

תשתיות

• יציקות בטון טריות

שימושים

חומר אשפרה והקשחה לאזורים שבהם הדרישה הקריטית היא לביצועים ללא השארת עקבות של פליטות לוואי.

יתרונות

• תואם לשימוש עם ציפויים הצפויים להתווסף לאחר מכן.
• נטול כתמים וללא פליטות לוואי של שאריות.
• נטול ריח.
• ללא תרכובות אורגניות נדיפות – ZERO VOC.
• משפר את חוזק הדחיסה של בטון אשר מטופל בחומר זה בהשוואה לבטון לא מטופל או שמטופל בצורה לא תקינה או לא מספקת.
• ניתן לפיזור בקלות על ידי ציוד התזה רגיל.

צרו עמנו קשר